Erikoistyöt

Sähkölaitteistojen käytön johtaja

Käytön johtaja valvoo että suurjännitteisten sähkölaitteiden käytössä toimitaan asetusten mukaisesti ja että laitteiston päivittäisestä huollosta vastaavat henkilöt on koulutettu tehtäviinsä.

• Lisätietoja Tukesin kotisivuilta.

Varmennustarkastus

Varmennustarkastuksia tehdään isohkoille sähkölaitteille ennen käyttöönottoa. Tarkastuksen tekijän tulee olla ulkopuolinen henkilö, joka ei ole osallistunut laitteen asennukseen. Varmennustarkastuksessa käydään läpi asentajien pätevyys, todennetaan käyttöönottotarkastus ja tarkastetaan laitteiston turvallisuus.

• Lisätietoja Tukesin kotisivuilta.

Määräaikaistarkastus

Määräaikaistarkastuksia tehdään isohkoissa kohteissa 5, 10 tai 15 vuoden välein. Tarkastuksessa käydään läpi laitteiston turvallisuus, huoltopäiväkirjat, ohjeet ja muutosten pöytäkirjat.

• Lisätietoja Tukesin kotisivuilta (pdf).